Gebruik PHP bij Shared Webhosting Solcon

Bij Solcon wordt op dit moment PHP 8.1 ondersteund.

PHP informatie en configuratie

Als u gebruik maakt van Solcon Shared Webhosting en u wilt specificaties weten van de toegepaste PHP-versie, dan raden we u aan onderstaande instructie te volgen.

1. Maak een bestand aan en plaats hierin de volgende code:

<?php
   phpinfo();
?>

2. Sla dit bestand op met een door u gekozen naam, bijvoorbeeld informatie.php en upload dit (via FTP) naar uw website omgeving.
3. Vervolgens opent u het bestand via uw browser met uw eigen domeinnaam, bijvoorbeeld http://website.nl/informatie.php
4. Nadat u de informatie gezien heeft raden wij u aan het bestand weer te verwijderen.